Sprawy cywilne i gospodarcze

Uzyskaj pomoc z sprawsch cywilnych i gospodarczych

Nasza Kancelaria z powodzeniem prowadzi sprawy cywilne i gospodarcze, reprezentując interesy osób  fizycznych, a także przedsiębiorców, zarówno na etapie przedprocesowym, jak również przed wszystkimi sądami, osobami i instytucjami.  

 

W ramach przedprocesowej pomocy prawnej z zakresu spraw cywilnych, zobowiązaniowych, rzeczowych, spadkowych i gospodarczych, oferujemy naszym Klientom:

 

 • porady prawne w bieżących sprawach;
 • sporządzanie wezwań do zapłaty oraz innych pism przedprocesowych i aktów prawnych;
 • aktywne wsparcie podczas negocjacji lub mediacji;
 • reprezentację przed wszystkimi osobami, urzędami i organami władzy publicznej;
 • zakładanie i przekształcanie spółek prawa handlowego;
 • windykację należności;

 
W przypadku zaś gdy droga sądowa staje się koniecznością sporządzamy dla naszych Klientów:

 

 • pozwy i wnioski;
 • odpowiedzi na pozew;
 • wnioski dowodowe i inne pisma procesowe;

 
a także środki odwoławcze od orzeczeń sądowych, tj.:

 

 • sprzeciw od wyroku zaocznego;
 • sprzeciw i zarzuty od nakazu zapłaty;
 • apelacja;
 • zażalenie;  
 • skarga kasacyjna;
 • skarga na orzeczenie referendarza sądowego;
 • skarga o wznowienie postępowania;
 • skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia;

 

Zapewniamy reprezentację na rozprawach i posiedzeniach sądowych w sprawach rozpoznawanych:

 

 • w postępowaniu zasadniczym, mediacyjnym i pojednawczym,
 • w postępowaniu upominawczym i nakazowym,
 • w postępowaniu zabezpieczającym;
 • w cywilnych postępowaniach odrębnych,

 

Prowadzimy postępowania sądowe dotyczące sporów wynikających z nienależytego wykonania zobowiązania  (z umowy zlecenia, umowy o dzieło, robót budowlanych, umów najmu i dzierżawy, umów sprzedaży, pożyczki, kredytu, leasingu, darowizny, spółki cywilnej oraz wielu innych),  a także z bezpodstawnego wzbogacenia, czynów niedozwolonych, czynności prawnych dokonanych z pokrzywdzeniem wierzycieli (skarga pauliańska). Zajmujemy się również sprawami z zakresu prawa rzeczowego takimi jak sprawy o zasiedzenie, zniesienie współwłasności, ochronę własności, naruszenie posiadania, zwrot nakładów na nieruchomość oraz dotyczącymi służebności.

 

Szczególny status w naszej Kancelarii posiadają sprawy spadkowe: sprawy o stwierdzenie nabycia spadku na podstawie ustawy lub testamentu, o uznanie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia, o uznanie wydziedziczenia spadkobiercy za nieważne, o unieważnienie testamentu, o wykonanie testamentu (zapisów, zapisów windykacyjnych, poleceń, rozrządzeń testatora) oraz o zachowek. Prowadzimy również sprawy dotyczące  majątku spadkowego i działu spadku.

sprawy-cywilne-i-gospodarcze035888.jpg

Sprawy cywilne i gospodarcze

Uzyskaj pomoc z sprawsch cywilnych i gospodarczych

Nasza Kancelaria z powodzeniem prowadzi sprawy cywilne i gospodarcze, reprezentując interesy osób  fizycznych, a także przedsiębiorców, zarówno na etapie przedprocesowym, jak również przed wszystkimi sądami, osobami i instytucjami.  

 

W ramach przedprocesowej pomocy prawnej z zakresu spraw cywilnych, zobowiązaniowych, rzeczowych, spadkowych i gospodarczych, oferujemy naszym Klientom:

 

 • porady prawne w bieżących sprawach;
 • sporządzanie wezwań do zapłaty oraz innych pism przedprocesowych i aktów prawnych;
 • aktywne wsparcie podczas negocjacji lub mediacji;
 • reprezentację przed wszystkimi osobami, urzędami i organami władzy publicznej;
 • zakładanie i przekształcanie spółek prawa handlowego;
 • windykację należności;

 
W przypadku zaś gdy droga sądowa staje się koniecznością sporządzamy dla naszych Klientów:

 

 • pozwy i wnioski;
 • odpowiedzi na pozew;
 • wnioski dowodowe i inne pisma procesowe;

 
a także środki odwoławcze od orzeczeń sądowych, tj.:

 

 • sprzeciw od wyroku zaocznego;
 • sprzeciw i zarzuty od nakazu zapłaty;
 • apelacja;
 • zażalenie;  
 • skarga kasacyjna;
 • skarga na orzeczenie referendarza sądowego;
 • skarga o wznowienie postępowania;
 • skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia;

 

Zapewniamy reprezentację na rozprawach i posiedzeniach sądowych w sprawach rozpoznawanych:

 

 • w postępowaniu zasadniczym, mediacyjnym i pojednawczym,
 • w postępowaniu upominawczym i nakazowym,
 • w postępowaniu zabezpieczającym;
 • w cywilnych postępowaniach odrębnych,

 

Prowadzimy postępowania sądowe dotyczące sporów wynikających z nienależytego wykonania zobowiązania  (z umowy zlecenia, umowy o dzieło, robót budowlanych, umów najmu i dzierżawy, umów sprzedaży, pożyczki, kredytu, leasingu, darowizny, spółki cywilnej oraz wielu innych),  a także z bezpodstawnego wzbogacenia, czynów niedozwolonych, czynności prawnych dokonanych z pokrzywdzeniem wierzycieli (skarga pauliańska). Zajmujemy się również sprawami z zakresu prawa rzeczowego takimi jak sprawy o zasiedzenie, zniesienie współwłasności, ochronę własności, naruszenie posiadania, zwrot nakładów na nieruchomość oraz dotyczącymi służebności.

 

Szczególny status w naszej Kancelarii posiadają sprawy spadkowe: sprawy o stwierdzenie nabycia spadku na podstawie ustawy lub testamentu, o uznanie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia, o uznanie wydziedziczenia spadkobiercy za nieważne, o unieważnienie testamentu, o wykonanie testamentu (zapisów, zapisów windykacyjnych, poleceń, rozrządzeń testatora) oraz o zachowek. Prowadzimy również sprawy dotyczące  majątku spadkowego i działu spadku.

sprawy-cywilne-i-gospodarcze035888.jpg
sprawy-cywilne-i-gospodarcze186877.jpg

POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY OCHRONIE DÓBR OSOBISTYCH ?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

 

+ 48 600 879 027

Specjalizacje

Zobacz w jakim zakresie możemy ci pomóc

Sprawy cywilne i gospodarcze

Nasza Kancelaria z powodzeniem prowadzi sprawy cywilne...

Sprawy rodzinne i opiekuńcze

Kancelaria oferuje pełną pomoc prawną z zakresu prawa rodzinnego...

Prawo pracy

Kancelaria służy kompleksową pomocą prawną w zakresie prawa pracy...

Ochrona dóbr osobistych

Nasza Kancelaria reprezentuje także naszych Klientów...

Sprawy karne

Kancelaria kompleksowo wspiera osoby prywatne jak i Klientów...

Sprawy odszkodowawcze

Nasza kancelaria zapewnia kompleksowe wsparcie prawne w sprawach...

Prawo egzekucyjne i upadłościowe

Po zakończonym sukcesem postępowaniu sądowym Kancelaria oferuje...

Porady prawne

Nasza Kancelaria oferuje każdemu Klientowi kompleksowe...

Ostatnie aktualności

Nasze publikacje na tematy branżowe