Jak zmniejszyć opłatę egzekucyjną

W jaki sposób zmniejszyć opłatę egzekucyjną?


Zdarzają się takie przypadki, że po wszczęciu egzekucji komorniczej dłużnik jednak decyduje się na spłatę długu bezpośrednio do rąk wierzyciela. Zdarza się tak często w przypadku uiszczania rat alimentacyjnych na rzecz małoletnich dzieci. Dłużnik chcąc uniknąć opłat egzekucyjnych przekazuje środki finansowe matce dziecka.

 

Mało kiedy w takich sytuacjach jednak wierzyciel czyli matka, informuje komornika o tym fakcie, a jeszcze rzadziej zawiesza egzekucję. Po jakimś czasie, czasem po kilku, a nawet kilkunastu latach, jak już dziecko dorośnie, a wierzyciel cofnie wniosek dotyczący prowadzenia egzekucji, dłużnik otrzymuje postanowienie o kosztach egzekucyjnych. Kwota ta z reguły jest wysoka, ale są niekiedy możliwości żeby ją zmniejszyć. 

jak-zmniejszyc-oplate-egzekucyjna854296.jpg

Jak zmniejszyć opłatę egzekucyjną

W jaki sposób zmniejszyć opłatę egzekucyjną?


Zdarzają się takie przypadki, że po wszczęciu egzekucji komorniczej dłużnik jednak decyduje się na spłatę długu bezpośrednio do rąk wierzyciela. Zdarza się tak często w przypadku uiszczania rat alimentacyjnych na rzecz małoletnich dzieci. Dłużnik chcąc uniknąć opłat egzekucyjnych przekazuje środki finansowe matce dziecka.

 

Mało kiedy w takich sytuacjach jednak wierzyciel czyli matka, informuje komornika o tym fakcie, a jeszcze rzadziej zawiesza egzekucję. Po jakimś czasie, czasem po kilku, a nawet kilkunastu latach, jak już dziecko dorośnie, a wierzyciel cofnie wniosek dotyczący prowadzenia egzekucji, dłużnik otrzymuje postanowienie o kosztach egzekucyjnych. Kwota ta z reguły jest wysoka, ale są niekiedy możliwości żeby ją zmniejszyć. 

jak-zmniejszyc-oplate-egzekucyjna854296.jpg

Zgodnie z ustawą o Ustawa o kosztach komorniczych z dnia 28 lutego 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 770) opłata egzekwowana przez komornika od dłużnika ma charakter stosunkowy.

 
Oznacza to, że podstawę obliczenia opłaty stosunkowej stanowi wartość świadczenia. Do wartości świadczenia wlicza się należność główną wraz z odsetkami, kosztami i innymi należnościami ubocznymi. W sprawach o egzekucję świadczeń powtarzających się należność główna odpowiada sumie świadczeń zaległych oraz świadczeń za jeden rok, a jeżeli świadczenia należą się za okres krótszy niż rok - sumie świadczeń za cały czas ich trwania.

 

Komornik ustala opłatę, na postawie przepisów prawa, wydając stosowne postanowienie. Opłata jest pobierana wraz ze świadczeniem podstawowym (egzekwowanym na rzecz wierzyciela) i stanowi wynagrodzenie komornika. Ale gdy dłużnik uiszcza świadczenie bezpośrednio do rąk wierzyciela, a przy tym komornik nie znajduje żadnych środków finansowych na rachunku bankowym lub też nie dokonał zajęcia rachunku bankowego lub wynagrodzenia za pracę dłużnika, to nie ma jak pobrać wszystkich należnych opłat. Wówczas na zakończenie postępowania sumuje wszystkie koszty i wydaje stosowne postanowienie, który doręcza dłużnikowi. 

 

W tej sytuacji można zwrócić się do sądu z wnioskiem o miarkowanie wysokości opłaty obciążającej dłużnika, jeżeli przemawiają za tym szczególne okoliczności odnoszące się do nakładu pracy komornika lub sytuacji majątkowej dłużnika oraz wysokości jego dochodów.  Dłużnikiem takim może być osoba fizyczna (np. dłużnik alimentacyjny), ale także przedsiębiorca. W przypadku nieuwzględnienia wniosku przez sąd, opłata pozostaje w wysokości określonej przez komornika, dłużnikowi zaś przysługuje jeszcze zażalenie do sądu II instancji lub też skarga na postanowienie referendarza sądowego kierowana do sądu (jeśli postanowienie o nieuwzględnieniu wniosku wydał referendarz sądowy). 

 

Wniosek o obniżenie opłaty egzekucyjnej winien być złożony w terminie 7 dni od dnia doręczenie postanowienia o kosztach egzekucyjnych i jest zwolniony z opłaty sądowej. Uchybienie terminowi skutkuje jego odrzuceniem przez sąd. Jeśli zatem otrzymałeś postanowienie o wysokości opłaty egzekucyjnej i nie zgadzasz się z jej wysokością, najlepiej jak najszybciej udać się do profesjonalnego adwokata po poradę celem sporządzenia stosownego wniosku do sądu.

Ostatnie aktualności

Nasze publikacje na tematy branżowe

Specjalizacje

Zobacz w jakim zakresie możemy ci pomóc

Sprawy cywilne i gospodarcze

Nasza Kancelaria z powodzeniem prowadzi sprawy cywilne...

Sprawy rodzinne i opiekuńcze

Kancelaria oferuje pełną pomoc prawną z zakresu prawa rodzinnego...

Prawo pracy

Kancelaria służy kompleksową pomocą prawną w zakresie prawa pracy...

Ochrona dóbr osobistych

Nasza Kancelaria reprezentuje także naszych Klientów...

Sprawy karne

Kancelaria kompleksowo wspiera osoby prywatne jak i Klientów...

Sprawy odszkodowawcze

Nasza kancelaria zapewnia kompleksowe wsparcie prawne w sprawach...

Prawo egzekucyjne i upadłościowe

Po zakończonym sukcesem postępowaniu sądowym Kancelaria oferuje...

Porady prawne

Nasza Kancelaria oferuje każdemu Klientowi kompleksowe...